Lucyfer016

30 tekstów – auto­rem jest Lu­cyfer016.

Aby nie grać ro­li, sa­mego siebie. 

aforyzm • 29 października 2017, 17:20

Naj­więksi oszuści i złodzieje noszą garnitury. 

aforyzm
zebrał 3 fiszki • 6 września 2016, 20:19

Nic nig­dy nie jest, dos­ta­tecznie pewne. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 4 maja 2015, 14:23

To nie mo­je życie chy­li się z każdym nad­chodzącym dniem ku prze­paści, lecz następujące w nim no­we zmiany które to przyj­dzie mi zaakceptować. 

myśl
zebrała 1 fiszkę • 14 lipca 2013, 23:46

Sa­mot­ność pod­cięła aniołowi skrzydła. Bliz­ny na no­wo się roz­warły i czar­ne chmu­ry go znów pochłonęły. Prze­mieniając go z pow­ro­tem w de­mona, którym nieg­dyś był. 

limeryk
zebrał 5 fiszek • 28 maja 2013, 19:07

Zaw­sze jest wybór, lecz niektórzy boją się go podjąć po­zos­ta­wiają przyszłość sa­mej sobie. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 5 marca 2012, 21:01

Nadzieja... zaw­cza­su każdy o niej za­pomi­na, a kiedy przyjdą złe chwi­le każdy się ku niej ucieka. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 26 grudnia 2011, 00:34

X: A co gdy­by mnie nie było ?
Y: To mnie pew­nie też
X: Dlacze­go ?
Y: Bo jes­teś moją drugą połówką, a jeżeli jed­nej nie ma to i dru­giej także 

myśl
zebrała 3 fiszki • 22 października 2011, 22:42

Mu­zyka jest chwi­lową od­skocznią, od świata w którym przyszło nam żyć. 

myśl
zebrała 13 fiszek • 21 października 2011, 13:25

Każde­go dnia kładziemy się spać, z piękną nadzieją uk­rytą w głębi nasze­go ser­ca, że to właśnie jut­ro wy­darzy się w naszym życiu coś... co diamet­ralnie zmieni je na lepsze. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 18 października 2011, 18:25
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Lucyfer016

Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

2 listopada 2017, 10:38zofija sko­men­to­wał tek­st Aby nie grać ro­li, [...]

29 października 2017, 22:47piórem2 sko­men­to­wał tek­st Aby nie grać ro­li, [...]

29 października 2017, 17:20Lucyfer016 do­dał no­wy tek­st Aby nie grać ro­li, [...]

8 września 2016, 19:13Anrut sko­men­to­wał tek­st Najwięksi oszuści i złodzieje [...]

4 maja 2015, 16:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Nic nig­dy nie jest, [...]

4 maja 2015, 14:23Lucyfer016 do­dał no­wy tek­st Nic nig­dy nie jest, [...]